Zaproponowane w projekcie zmiany pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesienie przez pracodawców na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego, a także poniesione koszty utrzymania tych instytucji. Natomiast pracodawcy, którzy zdecydują się na dofinansowanie pobytu dzieci pracowników, zarówno w przyzakładowych żłobkach lub przedszkolach, jak i zewnętrznych placówkach, będą mogli zaliczyć w koszty kwotę dofinansowania, w wysokości nie większej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko w żłobku i 200 zł w przedszkolu.

Wprowadzone zostanie zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymanych od pracodawców w związku z pobytem dzieci pracowników w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. Obecnie świadczenie takie stanowi przychód ze stosunku pracy.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na początku czerwca. Za dalszymi pracami nad nim opowiedziały się wówczas wszystkie kluby: PO, PiS, PSL, SLD i Zjednoczonej Prawicy.

Krystyna Skowrońska (PO) mówiła, że proponowane rozwiązania będą służyć rodzicom. Elżbieta Rafalska (PiS) zwracała uwagę, że ciągle w Polsce mamy problem z pogodzeniem życia zawodowego ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. Zdaniem Romualda Garczewskiego z PSL, projekt to krok w dobrym kierunku, "tym bardziej w okresie kryzysu demograficznego", a Andrzej Romanek zauważył, że sukces nowego rozwiązania zależy przede wszystkim od dobrej woli pracodawców. Natomiast wiceminister finansów Jarosław Neneman zaznaczył, proponowane rozwiązanie jest korzystne również dla samorządów, ponieważ im więcej dzieci będzie mogło się znaleźć w takiej instytucji, "tym więcej osób pójdzie do pracy i więcej PIT-u zostanie tam zapłacone".

Projekt przewiduje rozszerzenie zakresu przewidzianych w ustawie o PIT zwolnień o zwolnienie na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Zgodnie z obecnymi przepisami zwolnienie obejmuje tylko świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.

Czytaj: Przyzakładowe przedszkole opłaci się pracodawcy

Projekt to realizacja zobowiązania złożonego przez premier Ewę Kopacz w expose. Zapowiedziała w nim, że w latach 2015-2020 poprzez pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalny system ulg podatkowych rząd będzie wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Resort oszacował w Ocenie Skutków Regulacji, że w ciągu pięciu lat zmiany będą kosztować państwo ok. 913 mln zł, z tego 592 mln zł poniesie budżet, a 321 mln zł samorząd terytorialny. W przyszłym roku koszt nowych preferencji podatkowych dla budżetu przekracza 100 mln zł.

(PAP)