Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i emeryturach pomostowych, którego pierwsze czytanie miało miejsce w środę podczas posiedzenia komisji polityki społecznej i rodziny. Projekt ten miał być rozpatrywany wspólnie z przygotowanym przez posłów SLD projektem regulującym tę samą materię, jednak z powodu nieobecności posła wnioskodawcy Ryszarda Zbrzyznego, do pierwszego czytania nie doszło.

Zobacz także: Więcej uprawnień kontrolnych dla PIP

Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych na pracodawcy, u którego wykonywana jest praca o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, ciąży obowiązek prowadzenia dwóch wykazów. Pierwszy to wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Drugi to ewidencja pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, czyli opisane w pierwszym wykazie. Od takich pracowników trzeba płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Gdy pracownik wykonujący pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach nie został umieszczony w ewidencji, przysługuje mu skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. Może ona nakazać wpisanie pracownika do tej ewidencji. Problem w tym, że - zgodnie z orzecznictwem sądów - jeżeli pracodawca nie zgłosił danego stanowiska pracy do wykazu stanowisk, to nie można określonego pracownika wpisać do ewidencji.

"Właściwie cała nasza propozycja mówi tyle, że damy instrument Państwowej Inspekcji Pracy do tego, aby mogła - oprócz wpisania w ewidencję danego pracownika, pod warunkiem, że jego stanowisko jest w wykazie - również nakazać dopisanie tego stanowiska do wykazu. To jest całość regulacji i cała ustawa. To jest konieczne, aby właściwie funkcjonowała ustawa o emeryturach pomostowych" - powiedział Bucior. Dodał, że takich regulacji zabrakło w poprzednich przepisach.

Z przedstawionych przez niego danych wynika, że obecnie ok. 320 tys. pracowników wykonuje pracę w warunkach szczególnych lub pracę o szczególnym charakterze, a zatrudnia ich 8,3 tys. pracodawców. Jednocześnie 12,7 tys. pobiera emeryturę pomostową (dane z marca 2015 r.).

Anna Bańkowska z SLD mówiła, że często za słusznymi projektami poselskimi zgłoszonymi przez opozycję - jak w tym przypadku - idą projekty rządowe tożsame albo bardzo podobne. "W tym momencie dominującą pozycję ma zawsze projekt rządowy, opozycyjny projekt staje w cieniu pomysłu rządowego, mimo że pomysł rządowy wyrażony na piśmie jest późniejszy niż inicjatywa poselska" - powiedziała. Przekonywała, że projekt poselski jest szerszy od inicjatywy rządowej.

Posłanka podkreśliła, że bardzo ważne jest, iż PIP w przypadku nieumieszczenia pracownika w ewidencji z powodu braku wykazu stanowisk pracy o szczególnym charakterze będzie mogła nakazać pracodawcy wprowadzenie wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace o szczególnym charakterze. "Bo kto ma stanąć w obronie pracownika, że wykonuje prace w szczególnych warunkach i w w szczególnym charakterze? To nie może być tak, że ze względu na obniżkę kosztów pracy niepłacenie za pracownika zatrudnionego w złych warunkach pracodawca ma +w nosie+, żeby taki wykaz robić" - powiedziała.

Sprawdź kogo skontroluje PIP w 2015 r.>>>

Stanisław Szwed (PiS) ocenił, że z funkcjonowania ustawy o emeryturach pomostowych wyłania się dość jasny obraz tego, że pracodawcy dość skrzętnie unikają tworzenia stanowisk, które można by nazwać stanowiskami szkodliwymi. "Stąd ten problem. (...) Ta nowelizacja oczywiście idzie oczywiście w dobrym kierunku, ale nie rozwiązuje niestety problemów, które w dalszym ciągu będę się pojawiać. Tak czy inaczej sprawy będą trafiać do sądów i to sądy będą w sumie ostateczne decyzje podejmować" - powiedział Szwed. Jego zdaniem nowy instrument dany PIP powinien jednak ułatwić sądom podejmowanie decyzji. (PAP)