"Poziom ten jest niepokojący, ale systematycznie się poprawia. To efekt m.in. wsparcia z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Z danych przekazanych nam przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że w przypadku tego programu urzędy pracy na Podkarpaciu wydatkują fundusze unijne najsprawniej w kraju" - dodał.

Czop zaznaczył, że ogłoszony konkurs kierowany jest do "dość problematycznej grupy osób". Wyjaśnił, że chodzi o młodych, z różnych względów niezarejestrowanych w urzędach pracy. "Istnieje szereg barier w aktywizacji tej młodzieży, trzeba do niej dotrzeć, zachęcić do udziału w projekcie, a co najważniejsze – utrzymać uczestnictwo do końca jego trwania. Takie wyzwania postawiliśmy przed naszymi projektodawcami. Liczymy, że młodzi ludzie zdobywając nowe doświadczenia zawodowe uzyskają trwałe zatrudnienie" - podkreślił dyrektor rzeszowskiego WUP.

[-DOKUMENT_HTML-]

W ramach konkursu na dofinansowanie mogą liczyć projekty obejmujące m.in. staże i praktyki, pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, doposażenia miejsca pracy czy dotacji na założenie działalności gospodarczej.

W konkursie przewidziano również dotacje dla projektów, które będą wspierać młode osoby niepełnosprawne w uzyskiwaniu zatrudnienia.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje rynku pracy, w tym m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i instytucje partnerstwa lokalnego.

Wnioski można składać od 15 do 31 maja 2017 r. Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 20 kwietnia br. w budynku Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego w Rzeszowie.

[-OFERTA_HTML-]

Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest Ministerstwo Rozwoju. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej na poziomie regionalnym. Środki przeznaczone dla Podkarpacia na realizację projektów z PO WER do 2020 roku to 157 mln euro. (PAP)