"OPZZ krytycznie ocenia pomysły pisania nowej Konstytucji RP ogłaszane przez kolejne środowiska polityczne i społeczne" - napisała Rada w stanowisku. Obradującą w środę w Warszawie Rada przyjęła też stanowisko dot. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

"Dzisiaj kluczową sprawą jest przestrzeganie Konstytucji. Debatę dotyczącą zmiany aktualnie obowiązującej Konstytucji odbieramy, jako próbę usprawiedliwienia jej łamania" - zaznaczyli związkowcy.

"W Konstytucji jest wiele zapisów ważnych dla środowisk pracowniczych dotyczących między innymi: dialogu społecznego, ochrony pracy, polityki pełnego zatrudnienia, roli związków zawodowych, solidaryzmu społecznego. Są to dobre zapisy i nie widzimy powodu, aby Ustawa Zasadnicza była pisana od nowa" - podkreśla Rada OPZZ.

OPZZ przypomniało, że idea referendum konstytucyjnego nie pochodzi od obywateli. "To pomysł władzy, która ustali też pytania referendalne. Jest to więc inicjatywa władzy, która wpisuje się w bieżące interesy polityczne. W tej sytuacji jesteśmy krytyczni wobec tego pomysłu oraz innych tego typu działań i apelujemy, aby z nich zrezygnować" - stwierdziła centrala.

Porozumienie liczy na "owocny dialog dotyczący wciąż niezrealizowanych obietnic z kampanii wyborczej" oraz postulatów zgłaszanych przez partnerów społecznych.

[-OFERTA_HTML-]

"Rada OPZZ zwraca się do Rządu RP i Parlamentu o uszanowanie woli obywateli i obywatelek popierających ideę przeprowadzania ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji" - zapisano w stanowisku. Rada przypomniała, że wniosek o referendum obywatelskie złożono w Sejmie 20 kwietnia. Obecnie wniosek jest w komisji ustawodawczej.

Związkowcy uważają, że w dalszym ciągu możliwe jest przeprowadzenie referendum szkolnego poprzez przyjęcie inicjatywy poselskiej, zakładającej przesunięcie o rok wejścia w życie reformy edukacji. Rada zaapelowała do posłów o szybkie przyjęcie nowelizacji umożliwiającej zorganizowanie referendum w sprawie reformy edukacji.

Centrala domaga się także od ministra systemowych działań na rzecz wzmocnienia polityki kadrowej personelu w systemie ochrony zdrowia oraz stabilnego zatrudniania i wynagradzania pracowników, gwarantującego bezpieczeństwo pacjentów.

Rada OPZZ poparła również inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, bo zdaniem Porozumienia Unia Europejska pilnie potrzebuje wzmocnienia swojego wymiaru społecznego, tak aby w pełni realizować ideę Europy Socjalnej.

OPZZ przypomina, że zaprezentowany 26 kwietnia EFPS to 20 zasad, które służą budowaniu europejskiej polityki społecznej, poprzez m.in wspieranie sprawiedliwie i sprawnie funkcjonujących rynków pracy i systemów opieki społecznej. Zasady te mają ukierunkować nowy proces konwergencji w całej Europie oraz zapewnić lepsze warunki życia i pracy.

Rada OPZZ jest najwyższą władzą między kongresami, spotyka się nie rzadziej niż trzy razy w roku. (PAP)