W analogicznym okresie ubiegłego roku (kwiecień 2011 – marzec 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 13,3 proc. do poziomu 12,8 proc.). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu kwietnia br. był o 0,2 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem - napisano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2012 roku wyniosła 2 076,4 tys. (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w
porównaniu do końca marca 2012 r. spadła o 65,5 tys. (o 3,1 proc.).
W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 punktu
procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,7 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim.
Najniższe bezrobocie odnotowano w kwietniu w Wielkopolsce - 9,6 proc., a najwyższe - w woj. warmińsko-mazurskim - 20,4 proc.
Cztery województwa o najwyższym spadku bezrobocia w kwietniu to: lubuskie - o 4,3 proc., świętokrzyskie - o 4,2 proc., podkarpackie - o 4,1 proc. i warmińsko-mazurskie - o 4 proc.
Z komunikatu wynika, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,4 tys. i w porównaniu do marca 2012 roku spadła o 13,5 tys., czyli o 15,6 proc.

W kwietniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,4 tys. wolnych miejsc pracy (o 4,8 tys. mniej niż w marcu 2011 roku - spadek o 5,7 proc. ) - podało MPiPS. (PAP)