"Stopa bezrobocia w końcu czerwca br. wyniosła 12,4 proc. i była o 0,5 p.p. wyższa niż w czerwcu 2011 r. Oznacza to, że sytuacja na rynku pracy pozostaje trudniejsza niż przed rokiem i przy zachowaniu obserwowanych tendencji wskaźnik bezrobocia w końcu bieżącego roku może przekroczyć 13 proc." - napisano.
Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 12,3 proc. wobec 12,4 proc. w czerwcu. (PAP)