Spotkanie zorganizowane przez prezydencję włoską w UE stanowić ma kontynuację debaty na temat zatrudnienia ludzi młodych w Europie podjętą w lipcu 2013 r. w Berlinie oraz w listopadzie 2013 r. w Paryżu.

Szczyt odbędzie się z inicjatywy premiera Włoch Matteo Renziego i prezydenta Francji Francois Hollande'a i ma być poświęcony sprawom zatrudnienia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Szczyt ma być pierwszym z serii jesiennych spotkań poświęconych kwestiom wzrostu i zatrudnienia w Unii Europejskiej - priorytetów nowej Komisji Europejskiej.

"Zamierzam podnieść na spotkaniu w Mediolanie kilka kwestii dotyczących zatrudnienia osób młodych. To jest wyzwanie nie tylko dla rynku pracy, ale też dla stabilności funkcjonowania Unii Europejskiej i ograniczania frustracji osób młodych, które po ukończeniu szkoły, studiów zderzają się z rynkiem pracy" - powiedział we wtorek dziennikarzom Kosiniak-Kamysz.

Minister zapowiedział, że będzie rozmawiał m.in. na temat stworzenia specjalnego funduszu dotyczącego kształcenia dualnego i praktyk u pracodawców. „Te kraje, które mają bardzo dobre systemy dualne - czyli w jednym momencie i nauka ale i praktyka - mają dzisiaj najniższą stopę bezrobocia" – wskazał minister.

Według ministra, dla wzrostu gospodarczego i utrzymania konkurencyjności ważne będzie także kontynuowanie tematu europejskiego funduszu na rzecz inwestycji. Przypomniał, że na szczycie będzie także mowa o gwarancjach dla młodych. „Nadal będę podtrzymywał nasz postulat, aby rozszerzyć pojęcie osoby młodej do 30 roku życia” – zapowiedział.

Nowy przewodniczący KE Jean-Claude Juncker chce wprowadzić w ciągu najbliższych trzech lat wart 300 mld euro plan inwestycyjny na rzecz ożywienia europejskiej gospodarki i walki z bezrobociem.

Z opublikowanego w poniedziałek przez Komisję Europejską przeglądu kwartalnego na temat zatrudnienia wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia w UE wyniosła 10,2 proc. (blisko 24,6 mln osób), a w krajach strefy euro 11,5 proc. (ok. 18,3 mln ludzi).

Zdaniem Komisji poprawiła się za to sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, ponieważ w większości państw członkowskich bezrobocie w tej grupie znacznie się zmniejszyło. W sierpniu bez pracy w krajach członkowskich było ok. 21,6 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat, a w państwach strefy euro - 23,3 proc. Jednak bezrobocie młodzieży pozostaje na bardzo wysokim poziomie w takich krajach jak Grecja czy Hiszpania. Spośród osób zatrudnionych niemal połowa ma umowę na czas określony, a prawie jedna czwarta pracuje na część etatu. (PAP)