Sosnowiecka kopalnia zdetronizowała poprzednią rekordzistkę - kopalnię "Janina" w Libiążu, której załoga wydobywała węgiel bez ofiar śmiertelnych przez osiem lat.
Kopalnia „Kazimierz-Juliusz” uczestniczyła w konkursie „Bezpieczna Kopalnia”, organizowanym przez WUG, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Są w nim oceniane i porównywane wskaźniki bezpieczeństwa pracy w 31 kopalniach wydobywających węgiel kamienny oraz trzech eksploatujących złoża rudy miedzi.
Kopalnia „Kazimierz Juliusz” nie znalazła się jednak wśród laureatów tegorocznego konkursu, ponieważ miała słabsze niż zwycięzcy wskaźniki obrazujące wypadkowość ogółem, w tym liczbę wypadków lekkich.
„Jest zakładem małym, o trudnych warunkach górniczych. Doceniamy wysiłki sosnowieckiej załogi w utrzymaniu standardów bezpieczeństwa i to przy niespotykanych w innych kopalniach systemach wydobycia. Zasłużyli na najwyższe uznanie, choć do miejsca na tak zwanym pudle zabrakło im kilka punktów” – powiedział pełniący obowiązki prezesa WUG Mirosław Koziura.
Celem organizowanego od blisko 20 lat konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach oraz wyróżnianie tych spośród nich, które wykazują największą dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Główne kryteria rankingu to: trzy kolejne lata bez wypadków śmiertelnych, liczba wypadków lekkich, liczba kolejnych dni bez wypadku w roku konkursu oraz występujące zagrożenia naturalne, liczebność załogi i wielkość wydobycia w bieżącym roku.
W tym roku wszystkie miejsca na podium za wyniki uzyskane w 2013 roku przypadły kopalniom należącym do Kompanii Węglowej SA. W kategorii „kopalnia węgla kamiennego” kapituła pierwsze miejsce przyznała ex aequo: kopalniom "Jankowice" i "Brzeszcze", natomiast II miejsce zajęła kopalnia "Bolesław Śmiały". Laureatami III miejsca ex aequo zostały kopalnie "Piast" oraz "Ziemowit".
Jurorzy, po raz drugi, po ośmioletniej przerwie, uhonorowali malejącą liczbę wypadków śmiertelnych przy pracy w kopalniach rud miedzi, przyznając wyróżnienie dla Zakładów Górniczych Lubin KGHM Polska Miedź.
Liderzy w Konkursie „Bezpieczna Kopalnia” zmieniają się niemal co roku - czasami chwila nieuwagi niszczy wieloletnie wysiłki. Z analizy 19-letnich werdyktów kapituły konkursu wynika, że na symbolicznym pudle zwycięzców najczęściej znajdowała się właśnie załoga KWK „Kazimierz-Juliusz”, która siedmiokrotnie plasowała się na trzecim miejscu.
Do grona medalistów w wyścigu bezpieczeństwa sześć razy wchodziła kopalnia „Bolesław – Śmiały”. Pięciokrotnie wśród najbezpieczniejszych zakładów górniczych byli reprezentanci kopalni „Pokój”. Czterokrotnie wśród liderów BHP byli przedstawiciele zakładów: „Jankowice”, „Ziemowit”, „Brzeszcze”.
Według danych WUG w ubiegłym roku w polskim górnictwie zginęło 21 górników, 16 doznało ciężkich urazów, ogółem wydarzyło się 2551 wypadków. W górnictwie węgla kamiennego zginęło w tym okresie 14 górników, siedmiu zostało ciężko rannych, ogólna liczba wypadków to 1916.