Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka podczas korzystania z urlopu wychowawczego. Wysokość zasiłku to 400 zł miesięcznie.

Obecnie niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i jeden dodatek - urodzenie np. bliźniąt nie uprawnia do dwóch dodatków. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje dla takich rodziców jedynie dłuższy okres pobierania tego świadczenia - przez okres 36 miesięcy, a więc 12 miesięcy dłużej niż w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Czytaj: PO proponuje wyższe dodatki dla rodzin wielodzietnych

PO chce, by rodzice przebywający na urlopie wychowawczym, którzy mają pod opieką więcej niż jedno dziecko, dostawali wyższy dodatek do zasiłku rodzinnego.

Według propozycji PO, jeśli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ma pod opieką równocześnie także starsze dzieci w wieku do 5 lat, ma dostawać na każde z nich po 200 zł dodatkowo. Również wtedy, gdy pod opieką ma się np. bliźnięta czy trojaczki, kwota dodatku zwiększana byłaby o 200 zł na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia przez nie 5. roku życia.

Według autorów projektu roczny koszt wprowadzenia proponowanych rozwiązań to 46 mln zł.

(PAP)