W środę w zawierciańskim magistracie rozpoczęła się druga runda konsultacji społecznych w tej sprawie - między władzami spółki a stroną związkową. Związkowcy m.in. podtrzymali sformułowane już w ub. tygodniu żądanie odstąpienia od planowanej redukcji zatrudnienia. Środowe rozmowy, po przedstawieniu stanowiska związków, odroczono do piątku.

Na czwartek w urzędzie miasta zaplanowano spotkanie, podczas którego o sprawie zwolnień i ich skutków dla miasta rozmawiać mają przedstawiciele władz Zawiercia, liderzy regionalnych struktur związkowych (m.in. szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności), a także – prawdopodobnie - przedstawiciele kierownictwa Huty.

Swój udział w zaplanowanej na ten dzień konferencji prasowej w urzędzie zapowiedział prezes Huty Jerzy Kozicz. Zaproszenia do udziału w konferencji przesłano do związkowców, lokalnych parlamentarzystów oraz przedstawicieli Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Jak relacjonowały lokalne media, podczas jednego z wcześniejszych spotkań roboczych na ten temat – z zawierciańskim posłem Piotrem van der Coghenem (PO) i prezydentem miasta Ryszardem Machem, Kozicz miał mówić, że problemy branży w Polsce wynikają m.in. z dostaw wyrobów hutniczych z Łotwy sprzedawanych po cenach dumpingowych. Po tym spotkaniu poseł van der Coghen zapowiedział wysłanie stosownej interpelacji do resortów gospodarki, spraw wewnętrznych oraz finansów.

Z relacji związkowców wynika natomiast, że planowane zwolnienia władze Huty uzasadniają m.in. pesymistycznymi prognozami rozwoju gospodarki, ryzykiem recesji w krajach strefy euro, reformą krajowych finansów publicznych oraz wzrostem cen gazu i energii.

Związki zapowiedziały, że jeśli decyzja o zwolnieniach grupowych zostanie utrzymana, będą starały się przynajmniej ograniczyć ich skalę. „Dla tych, którzy nie unikną wypowiedzeń, chcemy wywalczyć też zwiększenie osłon socjalnych. Na razie pracodawca oferuje im tylko ustawowe odprawy i umorzenie pożyczek z funduszu socjalnego” – wskazała szefowa zakładowej Solidarności Danuta Nowicka.

W przesłanej związkom informacji o planowanych zwolnieniach władze Huty CMC Zawiercie zapowiedziały, że zostaną one przeprowadzone w czerwcu i lipcu. Zakład zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Produkuje stal, głównie dla budownictwa.(PAP)

mtb/ amac/ gma/