Jak bardzo czujesz się przygotowany do wejścia na rynek pracy? Odpowiedź na to pytanie zaskakuje. Zwłaszcza tych, którzy uważają, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy są pewni siebie i przebojowi. Pracownia SW Research zadała to pytanie ponad 1000 studentów i absolwentów wyższych uczelni na zlecenie programkariera.pl Polskiej Rady Biznesu. Okazało się, że tak naprawdę pewnie czuje się tylko co czwarta z pytanych osób (24, 8 proc.). Za to co trzecia (33,5 proc.) przyznaje, że trudno jej podjąć zawodową decyzję, potrzebuje wsparcia lub boi się ukończenia studiów, bo na rynku pracy czuje się zagubiona. Najwięcej (41,6 proc.) ma wątpliwości, ale - jak deklarują - samodzielnie potrafią je rozstrzygać.

Niepewni, ze zbyt małym doświadczeniem

"Od lat powtarza się mantrę, że polskie studia nie dają merytorycznych kompetencji do pracy. Tymczasem, to badanie pokazuje, że nie mniej ważne jest przygotowanie przyszłych pracowników na wyzwania psychologiczne związane z rozpoczęciem pracy. To rola nie tylko dla uczelni, ale także dla samych pracodawców - podkreśla dr Małgorzata Durska, socjolog i dyrektor generalna Polskiej Rady Biznesu. - Kosztem zaniechania tego obszaru może być zmarnowanie potencjału wielu młodych ludzi" - dodaje Durska.

Diagnozę potwierdzają odpowiedzi, jakich młodzi udzielili na pytanie o największe obawy związane z podjęciem pierwszego zatrudnienia. Znów wskazali przede wszystkim na zbyt małe doświadczenie (35,3 proc.), ale wymienili także stres (32,2 proc.), lęk przed porażką (27,5 proc.), a nawet obawy o kontakty z szefem i innymi pracownikami (18 proc.).

[-DOKUMENT_HTML-]

Oczekiwania i nadzieje

Studenci i absolwenci mają nie tylko obawy. Jasno definiują szanse na przełamanie lęków i barier związanych z pracą. Zapytani "czego by potrzebowali, aby czuć się przygotowanymi do wejścia na rynek pracy" najczęściej odpowiadali, że "więcej programów stażowych i praktyk" (48,1 proc.). Na drugim miejscu wymieniali większą liczbę zajęć praktycznych, w miejsce teorii (45,7 proc.). A na czwartej pozycji znalazła się odpowiedź: "wskazania mi, w czym tak naprawdę tkwi mój potencjał".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20.04-24.04.2017 przez agencję SW RESEARCH na zlecenie programkariera.pl Polskiej Rady Biznesu metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowych SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1017 ankiet ze studentami lub absolwentami studiów, do 30 roku życia. (PAP)