W efekcie wprowadzonych w tym roku zmian przepisów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych, które przytacza gazeta, stali się oni dla pracodawców „mniej opłacalni”.

Dlatego na koniec czerwca tego roku status zakładu pracy chronionej posiadało 1334 pracodawców, wobec 1416 na koniec minionego roku. Jeszcze na koniec 2007 r. funkcjonowało 2230 zakładów pracy chronionej, zatrudniających na etatach 184 tys. niepełnosprawnych. Obecnie w 1334 takich zakładach pracuje niespełna 149 tys. takich pracowników.

(PAP)