Nie trzeba składać wniosku o wyższą wypłatę

Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji. ZUS podwyższy wypłacane renty socjalne z urzędu. Nie trzeba, więc składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Nie wszyscy otrzymają pełną wysokość renty socjalnej

Osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności przysługuje tylko 50 proc. kwoty, czyli 600 zł brutto. Mniej dostać mogą także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną.

- Należy pamiętać, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2880 zł (brutto). W pierwszej kolejności wypłacana jest renta rodzinna, różnicę do kwoty 2880 zł uzupełnia się z renty socjalnej - wyjaśnia Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dla kogo renta socjalna?

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać musi ona jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

Czytaj też: Limity dorabiania do emerytury i renty >

Renta taka przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Renta socjalna - przyznawanie i wypłata >

Egzekucja administracyjna ze świadczeń społecznych i socjalnych >