Jak poinformowała Bernadeta Ignasiak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do 8 maja br. o pomoc w ramach funduszu wystąpiło czternastu pracodawców z branż krawieckiej, budowlanej, handlu i usług. Wnioski o dofinansowanie złożyli przedsiębiorcy z Krotoszyna i Obornik Wlkp., a także Jarocina, Leszna, Piły, Suchego Lasu, Konina i Ostrowa Wlkp.

Największą kwotę wsparcia otrzymał pracodawca z Obornik, który dostał dofinansowanie za 3 miesiące dla 54 pracowników w kwocie ponad 177 tys. zł.

Jak dodała rzeczniczka, Urząd Pracy dotychczas podpisał umowy z 13 pracodawcami. Łączna kwota pomocy wyniesie 1 mln 396 tys. zł. Urząd Pracy w ramach funduszu przekazał do tej pory blisko 495 tys. zł.

Pieniądze te zostaną przyznane pracodawcom jako bezzwrotna pomoc na wynagrodzenia dla pracowników na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która weszła w życie w listopadzie 2013 r.

Umożliwia ona przedsiębiorcom, którzy ogłosili przestój ekonomiczny lub obniżyli wymiar czasu pracy, skorzystanie ze wsparcia służącego ochronie miejsc pracy w sytuacji, gdy przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą je dostać na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego lub na zrekompensowanie części pensji przy obniżeniu wymiaru czasu pracy oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Rząd na wsparcie przedsiębiorców przeznaczył do połowy tego roku 204 mln zł.

W marcu 2014 r. w woj. wielkopolskim bezrobocie wyniosło 9,6 proc. Bez pracy było 145 tys. 897 osób.

(PAP)