Podczas IV Targów dla Osób z Niepełnosprawnością, pracodawcy prezentowali ok. 30 ofert pracy i liczne propozycje szkoleniowe - powiedział Rafał Gawkowski z Fundacji Aktywizacja, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku.

Praca to głównie oferty w call center, firmach zajmujących się sprzątaniem w obiektach użyteczności publicznej i ochronie mienia. Niepełnosprawni chcący się przekwalifikować albo dokształcić, mają także szeroką ofertę edukacyjną w ramach projektów dofinansowanych z UE, do udziału w których zachęcał Wojewódzki Urząd Pracy.

Alicja Ryżyńska-Galicz z PFRON w Białymstoku powiedziała PAP, że najpopularniejszymi formami wsparcia, z których korzystają pracodawcy są dotacje na stworzenie stanowiska pracy, a potem dofinansowanie do wynagrodzenia.

Dodała, że pracodawcy mogą otrzymać z PFRON zwrot części wynagrodzenia. Wyjaśniła, że zależy to od stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia oraz wymiaru etatu. To kwoty od 450 zł do 1,8 tys. zł. Kwoty te są jeszcze zwiększane, gdy zatrudniane osoby ze szczególnie trudnymi schorzeniami. "Z tego korzysta bardzo wielu pracodawców" - dodała Ryżyńska-Galicz. Część wsparcia z PFRON na zatrudnienie niepełnosprawnych trafia także za pośrednictwem samorządów.

Obecnie pracodawca, który chce zatrudnić osobę z niepełnosprawnością może liczyć na ok. 60 tys. zł. Zatrudniana osoba musi być zarejestrowanym bezrobotnym. Dofinansowanie mogą dostać i zakłady pracy chronionej i pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy, chronione nie mają przywilejów pod tym względem - poinformowała Alicja Ryżyńska-Galicz. Niepełnosprawni pytają także o zakładanie działalności gospodarczej.

Dodała, że w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji na zatrudnianie niepełnosprawnych jest przeznaczane ok. 4 mld zł rocznie. Według danych PFRON w Białymstoku miesięcznie przybywa kilku pracodawców, którzy zatrudniają "jedną, dwie, trzy" osoby niepełnosprawne, ale są też takie, które zatrudniają powyżej 100 takich osób. "Niestety jest też tak, że dużo podmiotów wycofuje się z tego z różnych przyczyn" - mówiła.

"Wielu pracodawców korzysta z dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Korzystają także z udogodnień na likwidację barier architektonicznych przy tworzeniu stanowisk pracy oraz przy doposażaniu nowych stanowisk pracy. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mają coraz większy wachlarz ofert pracy" - powiedział Rafał Gawkowski.

Według niego, ok. jedna trzecia niepełnosprawnych, którzy mogą pracować "pracują bądź tej pracy szukają". Podkreślił, że to, czy łatwo dostać pracę osobie niepełnosprawnej zależy w dużej mierze od danej osoby, tego czy chce pracować, jej predyspozycji zawodowych, ale też od jej "barier mentalnych" i ograniczeń fizycznych związanych z niepełnosprawnością. Dodał, że Fundacja Aktywni myśli o szkoleniach z zakresu kadr i płac oraz grafiki komputerowej.

Gawkowski podkreśla, że praca dla osób z niepełnosprawnościami to "rehabilitacja, środki na utrzymanie, dowartościowanie". Fundacja od kilku lat prowadzi agencję zatrudnienia i pomaga chętnym i pracodawcom w rekrutacji pracowników, podpowiada jak organizować miejsca pracy dostosowane do konkretnych osób.

W Podlaskiem jest realizowanych kilka dużych projektów dofinansowanych z UE, w ramach których pracujący i bezrobotni mogą dostać środki na studia podyplomowe, kursy zawodowe, dokształcanie, nowe kwalifikacje zgodne z potrzebami rynku pracy. "Ważne, żeby niepełnosprawni byli zdolni i gotowi do podjęcia pracy" - powiedziała PAP Małgorzata Drozdowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

 

kow/ gdyj/