Samorząd województwa wybrał pięć projektów do dofinansowania w ramach naboru w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy”. Głównym celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia w Pomorskiem, a także umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Polecamy: Podkarpaccy bezrobotni nie korzystają z nowych form aktywizacji zawodowej

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Joanna Witkowska powiedziała PAP, że dzięki przeznaczeniu 36 mln zł w ramach RPO powiatowe urzędy pracy w: Bytowie, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Sztumie mogą zaktywizować ponad 2,7 tys. osób w tym roku. Zaznaczyła, że projekty były realizowane od początku roku; wcześniej urzędy pracy wykorzystywały na ten cel pieniądze z funduszu pracy.

Projekty pozostałych powiatowych urzędów pracy z Pomorza są w tej chwili w trakcie oceny merytorycznej.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk mówił, że dzięki realizacji projektów pomoc otrzymają mieszkańcy województwa znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. "Osoby bezrobotne m.in. z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach czy dojrzałe wymagają takiej pomocy. by mogły zdobyć pracę i stać się niezależne finansowo" - wyjaśnił.

Agnieszka Katka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku tłumaczyła, że do najczęstszych form wsparcia bezrobotnych w projektach proponowane są: szkolenia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy czy dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

Szkolenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych biorących udział w projekcie, zgodnie z predyspozycjami uczestnika. "Są dobierane tak, by wyposażyć daną osobę w umiejętności i kompetencje zgodne z jego indywidualnymi możliwościami i zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy" - zaznaczyła.

Na koniec września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy woj. pomorskiego wynosiła 77 204. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 9 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu.

We wrześniu 2015 r. do powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego zgłoszono 8942 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej; w porównaniu do września 2014 r. liczba miejsc pracy wzrosła o prawie 36 proc. (PAP)