Ograniczenie cudzoziemcom dostępu do pracy ma na celu tworzenie miejsc pracy dla młodych Saudyjczyków i zmniejszenie stopy bezrobocia wśród własnych obywateli.

Minister ds. pracy i rozwoju społecznego Ali ibn Nasir al-Ghafis na Twitterze określił centra handlowe jako "zamknięte centra handlowe", ale nie rozwinął kwestii, ilu miejsc pracy może dotyczyć nowe rozporządzenie ani kiedy wejdzie ono w życie.

Według planu reformy gospodarczej zatytułowanej "Wizja 2030", opublikowanego w zeszłym roku, w saudyjskim sektorze handlu detalicznego zatrudnienie znajduje 1,5 mln pracowników, z których zaledwie 300 tys. to Saudyjczycy. Plan wzywa do utworzenia w tym sektorze miliona nowych miejsc pracy dla Saudyjczyków do 2020 roku. (PAP)