Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że tematem obrad 18 lutego będzie projekt wspólnego stanowiska dotyczącego obligatoryjnego stosowania klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych. "Przy zamówieniach publicznych zawsze powinny być zawierane z pracownikami umowy o pracę, zawsze powinno być zachowywane minimalne wynagrodzenie za pracę - czyli właśnie klauzule społeczne" - powiedział.

„Może zaopiniujemy też pozytywnie powstanie nowej komisji kodyfikacyjnej prawa pracy - do przygotowania całkowicie nowego kodeksu pracy" - powiedział. „Na pewno będziemy korzystali z dorobku poprzedniej komisji kodyfikacyjnej" - dodał.

Przeczytaj: Tylko 2 proc. zamówień publicznych uwzględnia klauzule społeczne

Duda powiedział, że RDS przyjmie też plan pracy na 2016 r. Rada ustali też zasady opiniowania rządowych projektów, które wpływają do RDS - mówił.

W Radzie zasiadają 62 osoby - przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rządu. Swych przedstawicieli ma w niej również prezydent oraz prezesi NBP i GUS. RDS zastąpiła Komisję Trójstronną.(PAP)