W tym roku uhonorowano Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie( Wielkopolska), Mirosława Angielczyka z miejscowości Koryciny koło Siemiatycz (Podlaskie), Janusza Kura z Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz dra Michała Falkowskiego.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach Roman Świerżewski poinformował, że ośrodek w Gołuchowie nagrodzono za "ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polskiego leśnictwa oraz edukację ekologiczną społeczeństwa". Mirosław Angielczyk to właściciel "Ziołowego Zakątka" w Korycinach, gdzie kontynuuje polskie tradycje zielarskie w swoim ziołowym ogrodzie botanicznym.

Janusza Kura z Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego nagrodzono za edukację ekologiczną i prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Uhonorowano również dorobek naukowy dra Michała Falkowskiego i jego "aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody Mazowsza".

Patron nagrody - Wiktor Godlewski (1831-1900) to wybitny polski przyrodnik, zesłaniec na Sybir, zasłużony badacz przyrody Bajkału. Boguty-Pianki to jego rodzinna miejscowość. Tu się urodził. Do szkoły średniej chodził w Łomży (dzisiejsze województwo podlaskie). Jak przypomina ośrodek kultury w Bogutach-Piankach, Wiktor Godlewski był skazany na katorgę w Syberii Wschodniej za udział w Powstaniu Styczniowym.

"Tam stał się towarzyszem i bliskim współpracownikiem Benedykta Dybowskiego, wybitnego przyrodnika przebywającego również na zesłaniu. Wraz z nim Godlewski prowadził badania przyrody mało znanych obszarów położonych między Irkuckiem i Władywostokiem. Zebrane okazy fauny syberyjskiej dostarczali muzeom, głównie Warszawskiemu Gabinetowi Zoologicznemu. Publikowali też rozprawy o faunie i fizjografii jeziora Bajkał oraz różnych obszarach Syberii Wschodniej. Za ich pionierskie wówczas badania fizjograficzne Bajkału zostali nagrodzeni - mimo że byli skazańcami - medalami Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego" - czytamy w opisie historii medalu i nagrody imienia Godlewskiego przyznawanej w Bogutach-Piankach.

Medal ma promować osoby i instytucje działające na rzecz przyrody w całym kraju, ale też popularyzować postać Wiktora Godlewskiego. Roman Świerżewski poinformował, że dotychczas jest 74 laureatów tej nagrody.

Ośrodek w Gołuchowie podlega Lasom Państwowym. Opiekuje się zabytkowym parkiem i rozległym arboretum. Ogród ma powierzchnię ok. 160 ha. Placówka prowadzi także hodowlę żubrów, w zagrodzie pokazowej są również koniki polskie. Rocznie zagrodę pokazową odwiedza ok. 100 tys. turystów. Ośrodek w Głuchowie zajmuje się również działalnością muzealną i edukacyjną, współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi - poinformował Świerżewski.

Mirosław Angielczyk prowadzi w Korycinach Podlaski Ogród Ziołowy przy swoim gospodarstwie agroturystycznym. Jak podaje kapituła nagrody, prace nad przygotowaniem tego ziołowego ogrodu trwały kilka lat. Działa od 2007 r. Rośnie w nim ok. tysiąca gatunków roślin na powierzchni ok. 5 ha. Od czerwca 2001 r. ogród ma status ogrodu botanicznego i jest największym prywatnym ogrodem w kraju. Ogród służy m.in. szkoleniu zielarzy w rozpoznawaniu gatunków roślin, ale też pozyskują oni wiedzę jak zbierać zioła czy jak uzyskać materiał roślinny wysokiej jakości.(PAP)