Jak wyjaśnił w środę dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z zarządem województwa zadanie powinno zostać zakończone do 30 listopada, a rozliczone do końca 2015 r.

Inwestor obecnie finalizuje kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) powinien zostać złożony w styczniu przyszłego roku.

Władze powiatu nowosądeckiego liczą, że budowa obwodnicy zachodniej rozpocznie się w pierwszym kwartale 2015 r. i zakończy się jeszcze w tym samym roku. Wtedy będzie mogło zostać utrzymane unijne dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Wynosi ono 34 mln zł, przy wartości całego zadnia na poziomie ponad 40 mln zł.

Według dyrektora PZD wybrany jeszcze w zeszłym roku wykonawca inwestycji - firma Strabag - potwierdza zamiar jej wykonania i deklaruje, że jest w stanie ukończyć zadanie w ciągu jednego sezonu budowlanego.
W ramach przedsięwzięcia ma powstać ponad 6 kilometrów drogi, która pobiegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie połączy się z drogą krajową nr 28 oraz budowaną północną obwodnicą Nowego Sącza. Na trasie jednojezdniowej obwodnicy znajdą się trzy mosty na potokach Kraśnianka, Niskówka i Brzezna oraz trzy wiadukty.

Jak oceniają władze regionu, budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza pozwoli wyprowadzić ruch poza coraz bardziej zakorkowane miasto i da wyraźną ulgę mieszkańcom.

Pierwotnie budowa drogi miała ruszyć w połowie tego roku i zakończyć się do końca maja 2015 r. Inwestycję wstrzymało jednak zaskarżenie decyzji środowiskowej wydanej przez wójta gminy Podegrodzie, które złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego kilkoro mieszkańców tej miejscowości. We wrześniu SKO w Tarnowie utrzymało w mocy tę decyzję środowiskową.

Od początku tego roku trwają prace związane z budową obwodnicy północnej Nowego Sącza wraz z mostem na Dunajcu.

Wybrany w przetargu wykonawca - firma Intercor z Zawiercia kosztem pawie
98 mln zł buduje ulicę klasy głównej przyspieszonej od skrzyżowania ul. Tarnowskiej i ul. Witosa do ul. Marcinkowickiej. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec powstaje nowy most. Około 2-kilometrowy odcinek obwodnicy będzie częścią drogi krajowej nr 28 Zator - Przemyśl. Planowany termin realizacji inwestycji to połowa 2015 roku. (PAP)