O wynikach badań dotyczących tego problemu i rozpoczęciu kampanii społecznej poinformowano w czwartek podczas konferencji w Rybniku. Projekt „Wyjście smoga” prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz rybnicki magistrat.

Celem kampanii jest m.in. informowanie rybniczan przed zbliżającym się sezonem grzewczym o powodach zanieczyszczenia powietrza oraz skutkach zdrowotnych unoszącego się nad miastem - szczególnie w zimie - smogu.

Przedsięwzięcia mają m.in. skłonić mieszkańców do zaangażowania się w działalność na rzecz poprawy jakości powietrza i przekonać ich do odpowiedzialnego ogrzewania domostw m.in. dzięki korzystaniu z dobrej jakości paliw.

Koordynator przeprowadzonych w lecie br. badań „Postrzeganie problemu jakości powietrza w Rybniku” Janusz Piechoczek wskazał, iż większość mieszkańców miasta źle ocenia tamtejszą jakość powietrza. „Problem niskiej emisji stał się u nas problemem społecznym, a większość rybniczan traktuje to jako osobisty problem i swoich rodzin” – podkreślił.

Zobacz: Europa szuka sposobu na poprawę jakości powietrza 

Piechoczek przypomniał, że tzw. niska emisja jest przede wszystkim efektem spalania w domowych kotłowniach i piecach niskiej jakości paliw lub śmieci oraz stosowanie niewydajnych kotłów centralnego ogrzewania.

Jak wynika z badań, rybniczanie chcąc poprawić jakość powietrza - m.in. deklarują chęć inwestycji w ekologiczne źródła ciepła czy ocieplenie domów, o ile otrzymają wsparcie finansowe od miasta. Postulują również, aby miasto m.in. skuteczniej karało spalających odpady i śmieci oraz pomogło w uzyskaniu dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień zapowiedziała w czwartek, że do końca roku mają zostać podane nowe ustalenia dotyczące m.in. dofinansowywania termomodernizacji budynków w mieście.

„Samorząd może pomóc, jednak to mieszkańcy są odpowiedzialni za to, co i jak palą w piecu. Chcemy, by poczuli się współodpowiedzialni za jakość powietrza” – podkreśliła Skupień.

Od kilku lat w sezonie grzewczym notuje się w Rybniku znaczne zanieczyszczenie powietrza (o różnym natężeniu), co skutkuje m.in. unoszeniem się nad miastem smogu. Według automatycznych pomiarów Śląskiego Monitoringu Powietrza dopuszczalne stężenia tzw. pyłu zawieszonego, będącego głównym składnikiem smogu, niekiedy przekraczały normę nawet ponadtrzykrotnie. (PAP)