Jak poinformował marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” skierowany jest do osób "z pomysłem na własną firmę", którym brakuje środków na podjęcie działalności gospodarczej. „Szansę na udział w przedsięwzięciu mają bezrobotni zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” - dodał marszałek. 
Podkreślił, że w skład tej grupy wchodzą m.in. osoby do 25. lub powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotne. 
Uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym i wezmą udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”. Będą też mogli złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 
„Udział w tegorocznym projekcie mogą wziąć 534 osoby bezrobotne. Do rozdysponowania jest nie mniej niż 431 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył 10 mln zł” - powiedziała rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska. 
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z 17 powiatowymi urzędami pracy. 
W latach 2012-2014 w wartym prawie 50 mln zł projekcie „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” uczestniczyło prawie 2,8 tys. osób. Ze wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej skorzystało ponad 2,2 tys. bezrobotnych (w tym m.in. 1,2 tys. kobiet, 536 osób do 25. roku życia, 242 osoby powyżej 50. roku życia i 58 osób niepełnosprawnych).