Jak poinformował PAP burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oprócz budowy wału zlecił także zaprojektowanie zabezpieczenia osiedla Niegłowice, co będzie finansowane z wykorzystaniem środków z "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.


Wykonawcą prac przy budowie wału jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Dotychczas wykonano już dwie trzecie muru oporowego. Obecnie prowadzone są prace związane z wycinką drzew, zdjęciem humusu i likwidacją garaży kolidujących z lokalizacją wału przeciwpowodziowego. Trwają także prace przy uszczelnianiu i usypywaniu wału ziemnego.
W sumie do końca tego roku zrealizowane zostaną prace o wartości 1,2 mln złotych.

Jasło było jednym z miast, które najbardziej ucierpiało w wyniku powodzi w 2010 r. Straty powodziowe w mieście wyniosły wówczas ponad 400 mln zł. Powódź dotknęła ok. 13 tys. mieszkańców. (PAP)