Jaromin nie wykluczył, że wyrok w tej sprawie może zapaść już następnego dnia. Dodał, że do sądu wpłynęły odwołania od 15 z 17 skazanych w tej sprawie. Apelację złożył też prokurator w sprawie uniewinnienia przez pierwszą instancję pięciu oskarżonych od zarzutu korupcji.

J. został skazany w lipcu ub. roku nieprawomocnym wyrokiem na sześć lat więzienia i zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 8 lat. Pozostali skazani w trwającym trzy lata procesie to m.in. szefowie firm budowlanych i zajmujących się nadzorem inwestycyjnym Prokuratura ze Szczecina zarzuciła im m.in. przekroczenie uprawnień, poświadczanie nieprawdy i inne przestępstwa przy realizacji inwestycji w Gorzowie Wlkp., m.in. budowy trasy średnicowej, bocznicy kolejowej czy modernizacji drogi krajowej nr 22., były zastępca prezydenta i b. szef wydziału inwestycji miasta.

Zarzuty dotyczyły lat 1997-2003. W akcie oskarżenia była też mowa o łapówkach, ustawianiu przetargów i nieprawidłowościach, które miały skutkować stratami ponoszonymi przez niektóre firmy budowlane i miasto.
Tadeusz J. (niezależny, wcześniej SLD, był posłem tej partii) rządzi Gorzowem Wlkp. nieprzerwanie od 1998 r. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał 57,74 proc. głosów. W związku z tzw. aferą budowlaną na przełomie 2003 i 2004 roku został tymczasowo aresztowany. W 2005 r. odbyło się referendum ws. jego odwołania, jednak z powodu niskiej frekwencji wyniki nie były wiążące. J. był założycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, posłem I, II i III kadencji, radnym sejmiku województwa lubuskiego. (PAP)