Inwestycja będzie prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Całość, zgodnie ze złożoną przez zwycięskie konsorcjum ofertą, ma kosztować 122,6 mln zł. Urząd Morski w Słupsku na realizację zadania zamierzał przeznaczyć 136,7 mln zł.

Inwestycja ma unijne finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie powinno być wykonane w 2015 r. Jego celem jest zabezpieczenie wybrzeża przed erozją.

Prace projektowe i budowlane obejmą odcinek brzegu o łącznej długości 4,1 km (2,3 km w Łebie, 950 m w Rowach i 850 m w Ustce). Przed rozpoczęciem prac przeprowadzone zostanie saperskie przeszukanie terenu inwestycji.
Umocnienie brzegu w Łebie, Rowach i Ustce będzie polegało m.in. na zbudowaniu 16 ostróg brzegowych oraz czterech progów podwodnych o łącznej długości 4,1 km, z czego 1,4 km będą stanowić moduły siedliskowe, czyli tzw. sztuczne rafy.

Umieszczone pod wodą budowle będą załamywać fale, zmniejszając ich niszczący wpływ na plaże i zatrzymując piasek wypłukiwany podczas sztormów. Sztuczne rafy mogą się też stać siedliskiem flory i fauny morskiej.