W Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej koordynatorem kampanii jest Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego (CIFAL) w Płocku - jeden z 9 międzynarodowych ośrodków szkoleniowych dla władz lokalnych, działający we współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR).

Jak poinformował płocki CIFAL, zgłoszone do kampanii nagrania - filmy trwające od 20 do 60 sekund - zostaną podzielone na 14 tematycznych działów i rozpropagowane przez media na całym świecie, tworząc galerię ludzkich marzeń. Organizatorzy czekają też na krótkie opisy „zielonych marzeń” związanych z przyszłością Ziemi.

„Głównym celem kampanii jest oddanie głosu mieszkańcom planety, aby wypowiedzieli się, jak ma wyglądać ekologiczna i zielona przyszłość Ziemi. Traktujemy tę kampanię jako nasz wkład w konferencję ONZ na temat Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro” – wyjaśnia CIFAL.

Obrady konferencji w Rio de Janeiro – jak informuje CIFAL – „toczyć się będą w kontekście opublikowanych ostatnio szokujących prognoz dotyczących zmian klimatycznych i utraty różnorodności biologicznej”.

„Te zagadnienia, którymi niezwłocznie należy się zająć, aby nie doprowadzić do pandemii, to m.in. utrata cennej, wierzchniej warstwy gleby, niedobór wody, konflikt źródeł, wyczerpanie zasobów morskich, powodzie, susze, nadciągający kryzys energetyczno-paliwowy, galopujące ceny artykułów spożywczych i złe warunki zdrowotne” – piszą m.in. organizatorzy „My Green Dreams” w przesłaniu do uczestników kampanii.

Ostatnio kampania „My Green Dreams” rozpoczęła się Wlk. Brytanii, gdzie – jak podaje CIFAL - pomysły na temat zrównoważonej przyszłości nagrali politycy, gwiazdy sportu, muzycy i celebryci, ale także uczniowie, instytucje dobroczynne, emeryci i związki zawodowe.

Szczegółowe informacje na temat kampanii „My Green Dreams” można znaleźć na stronach internetowych: cifalplock.eu, greendreams.pl oraz green-dream.co.uk.

CIFAL w Płocku działa od 2004 r. Jego misją jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających potencjał oraz aktywność na rzecz rozwoju zrównoważonego regionów i krajów. CIFAL organizuje konferencje i szkolenia m.in. na temat podejmowania inicjatyw w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, planowania zrównoważonego rozwoju miast, gospodarki odpadami i zasobami wody. (PAP)

mb/ jbr/