Cały budżet programu wynosi 2 mld euro.
"Duży nacisk kładziemy na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Wsparcie z programu +Polska Wschodnia+ zachęci firmy do wprowadzenia innowacji i pomoże im w rozwijaniu działalności na zagranicznych rynkach. Wesprzemy też młodych przedsiębiorców, którzy pod czujnym okiem ekspertów będą rozwijać swoje startupy. Mamy na to prawie 720 mln euro" – podkreśliła cytowana w komunikacie wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
MIR poinformowało, że duża część pieniędzy z programu "Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 przeznaczonego dla pięciu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) trafi na inwestycje transportowe. 330 mln euro ma wesprzeć kolej, w tym m.in. inwestycje w linie kolejowe, budowę i przebudowę sieci trakcyjnej czy przejazdów kolejowych.
Najwięcej pieniędzy z programu "Polska Wschodnia" – blisko 920 mln euro – ma trafić na rozwój transportu publicznego oraz inwestycje drogowe we wschodniej Polsce.
Zdaniem wiceszefowej MIR "nasze firmy muszą więcej inwestować w prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie ich wyników". "Chcemy im dać skuteczne narzędzia. Jednym z nich są środki unijne dostępne w programie +Inteligentny Rozwój+ oraz programach regionalnych" – podkreśliła.
Celem do osiągnięcia dla Polski w 2023 r. jest przeznaczanie na badania i rozwój 2 proc. PKB. Połowa tych środków ma pochodzić od firm.
W tej perspektywie UE obowiązują nowe zasady dostępu do pieniędzy na badania i rozwój oraz innowacje. Jeśli przedsiębiorstwo chce otrzymać fundusze UE na projekty badawczo-rozwojowe, to taki projekt powinien wpisywać się w jedną z tzw. inteligentnych specjalizacji.
Ważną częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, który rząd przyjął w kwietniu ub.r., jest dokument "Krajowa Inteligentna Specjalizacja". Określa on priorytety gospodarcze w dziedzinie innowacyjności i badań, które mają się przyczynić m.in. do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych, a także jakości życia społeczności. Chodzi o pięć działów: zdrowe społeczeństwo, gospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Każdy z nich ma kilka specjalizacji, w sumie jest ich 19.

Jak podkreśliło MIR, program "Rozwój Polski Wschodniej" na lata 2007-2013 "rozwinął przedsiębiorczość i zachęcił firmy do współpracy z jednostkami badawczymi". Wsparcie otrzymało 15 klastrów, m.in. z obszaru budownictwa, branży metalowej, e-usług, energetyki. Dofinansowano także rozwój centrów wystawienniczo-konferencyjnych. "W miastach Polski wschodniej powstała nowoczesna infrastruktura dydaktyczna i naukowo-badawcza uczelni - ponad 60 projektów. Rozwinął się transport publiczny – zakupiono nowy, ekologiczny tabor" - zaznaczył resort. Do końca czerwca br. wybudowano i przebudowano ponad 138 km dróg i ukończono budowę dziewięciu obwodnic.