Zespół, którego szef rządu jest przewodniczącym, zbierze się siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W podobnych posiedzeniach Zespołu organizowanych w ubiegłym roku przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawiali prognozy hydrologiczne i meteorologiczne na najbliższe dni. Nawiązywano również połączenia wideo z kilkoma lokalnymi zespołami zarządzania kryzysowego.

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem doradczym w sprawach koordynowania działań podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego; w jego skład wchodzą m.in. szefowie MON, MSW, MSZ.