Autorami koncepcji są: dr Bartosz Kaźmierczak oraz mgr Przemysław Gwizdała z Politechniki Poznańskiej. Współpracował z nimi inż. Łukasz Ekwiński. "To rozwiązanie ma ograniczyć ruch samochodowy. Chcemy oddać ten teren pieszym i doprowadzić do aktywizacji społeczeństwa" - powiedział dziennikarzom Kaźmierczak.


Najważniejszym założeniem projektu jest przebudowa istniejących linii tramwajowych oraz odsunięcie osi torowiska przy ul. 27 grudnia w kierunku północnym, gdzie obecnie znajduje się ulica. W projekcie uwzględniono również stworzenie linii tramwajowej na ul. Ratajczaka.

Ruch drogowy, zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem, miałby zniknąć z ul. 27 grudnia. Ponadto powiększona ma zostać płyta placu Wolności w związku z ograniczeniem ruchu drogowego w jej okolicy. Według projektu ruch pieszy na ul. 27 grudnia miałby zostać połączony z ruchem tramwajowym bez wydzielenia żadnej ze stref oraz umieszczenia sygnalizacji świetlnej.

"Doświadczenia z innych miast pokazują, że takie rozwiązania się sprawdzają. Im bardziej będziemy regulować ruch, tym trudniej nad nim zapanować. Na placu znajdzie się jedynie wydzielona droga rowerowa" - powiedział Kaźmierczak.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu do końca stycznia; będzie on udostępniony na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich.

Nie wiadomo kiedy miałoby dojść do przebudowy węzła plac Wolności - 27 grudnia - Fredry. "O tym zadecyduje wiele czynników, ale wpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy tej przebudowy. Zobaczymy, jakie uwagi do naszej propozycji będą mieli poznaniacy" - powiedział prezydent miasta Ryszard Grobelny.