Miasto Głowno jest pierwszym samorządem z woj. łódzkiego, które wyraziło wolę współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN), co docelowo ma doprowadzić do powstania na terenie gminy 40 nowych mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

"Podpisany dziś list to forma +zaręczyn+. Oznacza on, że dwie strony chcą przystąpić do realizacji projektu Mieszkanie plus. Gmina wyznaczyła już teren pod inwestycje mieszkaniowe, a teraz będziemy mogli przystąpić do utworzenia grupy roboczej złożonej z przedstawicieli KZN i samorządu. Określi ona aspekty techniczne i zakres finansowania inwestycji" – poinformował podczas podpisywania dokumentu w Łodzi wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Dodał, że gmina i KZN mają teraz 180 dni na powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie powstanie budynków mieszkalnych. Umowa zawarta przy jej powołaniu ma określić szczegółowe kwestie biznesowe inwestycji - m.in. wkład gminy w postaci gruntów czy projektu oraz możliwości i zakres finansowania ze strony Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Burmistrz 15-tysięcznego Głowna Grzegorz Janeczek zaznaczył, że w mieście dawno nie budowano mieszkań. Dodał, że obecnie dla władz samorządowych budownictwo mieszkaniowe to jeden z priorytetów.

"Nasz budżet do tej pory nie pozwalał nam na duży wysiłek w tym zakresie i chcemy wykorzystać szansę, która pojawiła się w tym programie. Ta formuła jest też o tyle ciekawa, że jest duża grupa osób, które stać na zapłacenie najmów i czynszów, lecz nie stać ich wzięcie kredytów na zakup mieszkania" – tłumaczył.

Poinformował, że miasto w liście intencyjnym wskazało dwie działki, ale nie wykluczył jeszcze jednej lokalizacji pod budowę nowych mieszkań.

Burmistrz przyznał, że działania w sprawie doprowadzenia do inwestycji mają być "możliwie najszybsze". Jeśli zakończy się ona sukcesem, zgodnie z ustawą samorząd będzie mógł sprzedać 50 proc. mieszkań, a drugą połowę musi wynajmować zgodnie z czynszem normowanym, określonym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Żuchowski wyraził nadzieję, że wkrótce listy intencyjne z KZN podpiszą kolejne gminy z Łódzkiego. W piątek przedstawiciele tej instytucji i ministerstwa na temat tej formuły programu Mieszkanie plus rozmawiali z samorządowcami i przedsiębiorcami z regionu. Wcześniej podobne spotkania odbyły się w 12 stolicach województw. Ich efektem – jak zaznaczył wiceminister – jest już 35 listów intencyjnych o współpracy, umożliwiającymi powstanie ok. 3 tys. mieszkań.

"Mapa Polski realizacjami w systemie Mieszkania plus będzie się zapełniać. Co istotne, zależy nam na zrównoważonym rozwoju, aby mieszkania postawały tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. Ale bardzo zależy nam też na inwestycjach w mniejszych miejscowościach i tzw. Polsce lokalnej. Współpraca z samorządami ma zaowocować w przyszłości tym, że każde województwo będzie pokryte w całości punktową mapą lokalizacji dla Mieszkania plus" – zapowiedział wiceminister Żuchowski.

11 września br. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości powołująca instytucję, która już na etapie organizacji podpisuje porozumienia z samorządami i spółkami Skarbu Państwa. W tych porozumieniach wskazywane są grunty, na których mogą powstać budynki mieszkalne. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

edytor: Anna Mackiewicz