W obchodzony w piątek Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego obaj przywódcy religijni opublikowali wspólne orędzie podkreślając, że Bóg chciał, by "ludzkość współdziałała w ochronie i opiece nad środowiskiem naturalnym".

"Ziemia została nam powierzona jako najwspanialszy dar i dziedzictwo, za który wszyscy odpowiadamy" - dodali. Jak wskazali, "nasza ludzka godność i dobrobyt są dogłębnie powiązane z naszą troską o całe stworzenie". Jednak, jak zauważyli Franciszek i Bartłomiej, wszędzie ukazuje się "sceneria moralnego upadku".

"Nasza skłonność do zakłócania kruchych i zrównoważonych ekosystemów świata, nasze nienasycone pragnienie manipulowania i władzy nad ograniczonymi zasobami planety, nasza żądza niczym nie ograniczonych zysków na rynkach – wszystko to wyobcowało nas z pierwotnego przeznaczenia stworzenia" - głosi orędzie.

Jego autorzy ubolewają nad tym, że ludzie nie szanują już przyrody jako wspólnego daru, lecz postrzegają ją jako własność prywatną. "Nie kojarzymy już siebie z przyrodą, aby ją podtrzymywać; przeciwnie panujemy nad nią, aby wspierać nasze własne wytwory" - stwierdzili.

Zdaniem przywódcy Kościoła katolickiego i formalnego zwierzchnika prawosławia następstwa takiego postrzegania świata są tragiczne i trwałe.

"Środowisko człowieka i środowisko naturalne ulegają zniszczeniu jednocześnie, a to zniszczenie planety jest ciężarem dla najbardziej bezbronnych jej mieszkańców" - ostrzegli.

Jak napisali, konsekwencje zmian klimatycznych wpływają przede wszystkim na osoby żyjące w ubóstwie.

"Nasz obowiązek, by odpowiedzialnie wykorzystywać dobra ziemi oznacza uznanie i poszanowanie dla wszystkich ludzi oraz wszelkich istot żywych" - przypomnieli.

W ocenie papieża i patriarchy pilne żądanie i wezwanie do troski o stworzenie to zaproszenie do całej ludzkości, by podjąć działania na rzecz zrównoważonego i integralnego rozwoju.

"Zatem zjednoczeni tą samą troską o Boże stworzenie oraz uznając, że ziemia jest wspólnym dobrem, żarliwie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poświęcenia 1 września czasu na modlitwę w intencji środowiska" - wezwali.

"Pragniemy złożyć dziękczynienie miłującemu Stwórcy za szlachetny dar stworzenia i zadeklarować zobowiązanie do troski o nie i o zachowanie dla dobra przyszłych pokoleń" - oświadczyli Franciszek i Bartłomiej.

Wyjaśnili, że modlą się o przemianę sposobu postrzegania świata i sposobu odnoszenia się do niego.

"Celem naszych obietnic jest wykazanie odwagi w przyjęciu większej prostoty oraz solidarności w naszym życiu" - zadeklarowali.

Orędzie kończy apel: "Pilnie wzywamy osoby posiadające odpowiedzialność społeczną i gospodarczą, a także polityczną i kulturową, by usłyszały wołanie ziemi oraz zajęły się potrzebami osób usuniętych na margines, ale nade wszystko odpowiedziały na błagania milionów oraz wspierały globalny konsensus na rzecz uleczenia poranionego stworzenia".

Papież i patriarcha są przekonani o tym, że nie może być szczerego i trwałego podjęcia wyzwania kryzysu ekologicznego i zmian klimatycznych bez uzgodnionej i wspólnej reakcji, zgodnej i wspólnej odpowiedzialności oraz przyznania pierwszeństwa solidarności i służbie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)