Na zorganizowanej w środę konferencji prasowej wojewoda opolski Adrian Czubak mówił, że inwestycja jaką jest budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w Brzegu–Ratajach, to obecnie najważniejsze zadanie inwestycyjne dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Opolszczyźnie. Powiedział, że we wtorek dostał informację z ministerstwa finansów, iż Opolszczyzna otrzyma wsparcie finansowe dla tego zadania w kwocie 8 mln zł.

„To oznacza, że ze spokojem można rozpocząć procedurę na poziomie województwa formalną, organizacyjną i przetargową, by uruchomić te inwestycję” - zaznaczył Czubak.

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w Opolu Zbigniew Bahryj wyjaśnił, że inwestycja w Brzegu-Ratajach ma chronić przed powodzią ok. 660 mieszkańców tego miasta. Jej koszt jest szacowany na ok. 15 mln zł. Jak zaznaczył, po przetargu jej ostateczny koszt może spaść do 10-12 mln zł, bo na rynku budownictwa hydrotechnicznego jest kryzys i w ostatnim czasie potencjalni wykonawcy oferują w przetargach niższe ceny. Dodał, że przyznane przez resort finansów 8 mln to „największy wkład i najbardziej znacząca kwota” dla realizacji zadania. Pozostałe 4 mln zł WZMiUW chce pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Bahryj zapowiedział, że przetarg zostanie ogłoszony niedługo; w czerwcu inwestor powinien wejść na plac budowy, a do grudnia inwestycja powinna zostać zrealizowana.

Obecny na konferencji burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podkreślał, że bardzo cieszy go informacja o możliwości realizacji wału w Brzegu-Ratajach, bo – jak przypomniał – Brzeg ucierpiał w powodziach ostatnich lat. Dodał, że kompleksowe zabezpieczenie miasta będzie wymagało realizacji łącznie trzech zadań – prócz omawianej w środę budowy wału w Brzegu-Ratajach chodzi także o rozebranie istniejących wałów na wysokości polderu Brzezina oraz budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie poprzemysłowym w Brzegu.

Wrębiak zaznaczył też, że ma nadzieję, iż w najbliższych latach podjęte zostaną działania, dzięki którym Odra stanie się żeglowna, będzie wówczas zarówno traktem transportowym, jak i atrakcją turystyczną.

Wojewoda opolski dodał, że wraz z wojewodą śląskim podejmuje działania, które mają doprowadzić do zabezpieczenia również mniejszych miejscowości na granicy obu województw, np. w gminie Bierawa (Opolskie). Powiedział, że spotkanie w tej sprawie odbyło się już w marcu w Katowicach, a w przyszłym tygodniu planowane jest kolejne w opolskim urzędzie wojewódzkim.

Czubak zapowiedział również, że w najbliższym czasie ma się też odbyć posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, którego jednym z głównych tematów ma być przygotowanie służb woj. opolskiego do ewentualnych zagrożeń powodziowych czy suszy. (PAP)