Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że przetarg objął opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano–montażowe.

Projekt zakłada modernizację stacji i przystanków w Oświęcimiu, Brzeszczach-Jawiszowicach, Dankowicach, Kaniowie i Jaźniku. Powstaną nowe, lepiej wyposażone perony, które ułatwią dostęp do pociągów także niepełnosprawnym. Przebudowanych zostanie 13 przejazdów kolejowo-drogowych, m.in. w Oświęcimiu i Brzeszczach. Prace obejmą też 45 obiektów inżynieryjnych, w tym sześć wiaduktów.

„Modernizacja wyeliminuje spowolnienie pociągów, co korzystnie wpłynie m.in. na sprawność i atrakcyjność przewozów towarowych” – poinformowała Dorota Szalacha.

To już drugi przetarg dotyczący szlaku kolejowego łączącego Małopolskę i Śląsk. Pierwszy, szacowany na 324 mln zł, został ogłoszony w marcu br. Dotyczył odcinka z Trzebini do Oświęcimia. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót planowane jest do 2021 r.

Szlak z Trzebini przez Oświęcim do Czechowic-Dziedzic jest częścią linii kolejowej 93 z Trzebini do granicy z Czechami w Zebrzydowicach. Wykorzystywana jest ona do obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarowego.

Modernizacja będzie realizowana w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Jego celem jest znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków do przewozu towarów. Program zakłada, że do 2023 r. wydatki na inwestycje w infrastrukturę kolejową sięgną blisko 67 mld zł. Inwestycje finansowane będą z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. (PAP)