Jak poinformował rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, przedmiotem zamówienia jest wykonanie tzw. studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk, o długości ok. 74 km. W przetargu przyjęto trzy kryteria oceny ofert: cenę (60 proc.), doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i środowiskowego (10 proc.).

Wykonawca będzie miał 37 miesięcy na zrealizowanie zadania. Ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej, obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie też musiał uzyskać decyzję środowiskową dla tej inwestycji i opracować rozwiązania drogowe i mostowe, umożliwiające ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie "projektuj i buduj".

W przeszłości drogowcy pracowali już nad wariantami przebiegu drogi krajowej nr 16 na tym odcinku. Próby wyznaczania trasy wzbudzały wówczas wiele kontrowersji, zwłaszcza protestów środowisk ekologicznych, bo ma ona przebiegać przez tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo. Stworzona wtedy dokumentacja - ze względu na upływ czasu i zmiany przepisów - wymaga obecnie analiz i aktualizacji.

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złJak przypomniał Głębocki, procedurę wyboru wariantu przebiegu DK nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz - Ełk wszczęto w 2008 r. Początkowo analizowano 16 wariantów i wykonano dla nich inwentaryzację przyrodniczą, która wykazała brak możliwości wyboru wariantu bezkolizyjnego pod względem najcenniejszych elementów przyrodniczych. "Silny był również nacisk społeczny, aby przeanalizować dodatkowe, zaproponowane w toku konsultacji warianty przebiegu trasy" - ocenił rzecznik.

Dlatego w 2009 r. olsztyńska GDDKiA zdecydowała, aby wykonać korektę tych 16 wariantów i przeprowadzić analizę nowych, wcześniej nierozpatrywanych. W efekcie wykonawca zaproponował do analizy kolejne 25 odcinków. Dało to łącznie 41 wariantowych odcinków, dających się pogrupować w kilka zbiorczych korytarzy, które rozpatrywano w procedurze wyboru nowego przebiegu drogi.

Dla wszystkich wariantów wykonano wówczas inwentaryzację przyrodniczą, która miała wykazać istnienie lub brak chronionych siedlisk i stanowisk roślin oraz określić zagrożenia, jakie może spowodować ta inwestycja w rejonie objętym ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

To kolejny odcinek ekspresowej "szesnastki" w woj. warmińsko-mazurskim, dla którego wykonywane będą prace projektowe. Do kwietnia przyszłego roku ma być gotowa koncepcja programowa drogi S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa, która powstanie w ciągu drogi krajowej nr 59. Po zakończeniu tych prac zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego odcinka w systemie "projektuj i buduj". Planowana trasa będzie miała 19,7 km długości. (PAP)