W ramach projektu w Kamieniu Pomorskim powstanie ponad 3-km sieć kanalizacyjna, a także trzy nowoczesne przepompownie ścieków i trzy kolektory.

Jak powiedział PAP prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) w Kamieniu Pomorskim Adrian Guranowski, do nowej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie ponad 230 mieszkańców miasta i okolic, którzy nie mają teraz kanalizacji.

We wrześniu br. powinien zostać wyłoniony główny wykonawca inwestycji, by zdążyć z końcem budowy do końca czerwca 2015 r. - dodał Guranowski.

Nowa sieć kanalizacyjna to kolejny etap prac związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z wymogami UE. Gmina musi to zrobić do 2015 r.

W Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego powstaje oczyszczalnia ścieków, której budowę także współfinansuje UE. Nowa sieć kanalizacyjna zostanie przyłączona do budowanej tam oczyszczalni.

Prezes zwrócił uwagę, że nowa oczyszczalnia będzie przystosowana do odbioru większej ilości nieczystości. Poza mieszkańcami aglomeracji będzie w stanie odbierać także ścieki od potencjalnych inwestorów, którzy pojawią się w niedawno utworzonej w Kamieniu Pomorskim podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - dodał.

Koszt budowy nowej sieci kanalizacyjnej, wraz z infrastrukturą, to ponad 5,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 2,6 mln zł.

Jak powiedział Guranowski, bez pieniędzy unijnych gminy nie byłoby stać na modernizację systemu wodno-ściekowego. Unijne wsparcie wszystkich realizowanych obecnie w PGK projektów to ponad 15 mln zł - poinformował. (PAP)