"To dzięki takim przedsiębiorcom odzyskamy naszą kapitałową podmiotowość" - powiedział Morawiecki, której, jak ocenił, w odróżnieniu od niepodległości nie mamy. "Zależy mi, by nasze średnie i małe firmy kruszyły monopol wielkich europejskich firm" - dodał. 

Morawiecki uczestniczył w prezentacji "Raportu otwarcia 2016", przygotowanego pod auspicjami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute. 

W swoim wstępnym wystąpieniu wicepremier mówił m.in., że obecnie jednym z największych problemów polskiej gospodarki, obok luk podatkowych, jest luka na rachunku bieżącym. 

Powstała ona m.in. dlatego, że dotychczasowy wzrost gospodarczy był generowany w ogromnym stopniu przez zagraniczny kapitał. Stąd, mimo dużego wzrostu PKB per capita, w ciągu ostatnich 25 lat, m.in. 60 proc. eksportu naszego kraju generują firmy zagraniczne. 

Innym skutkiem tego zjawiska, mówił, jest spadek udziału zarobków w PKB. 

Morawiecki zaznaczył jednocześnie, że bardzo ceni inwestorów zagranicznych i chce ich zapraszać do Polski.