Polska od początku sprzeciwia się planowi Komisji Europejskiej, by od 2013 r. zawiesić aukcję części pozwoleń na emisję CO2. KE chce w ten sposób zaradzić niskiej cenie pozwoleń i pobudzić zielone inwestycje.

Polska wskazuje, że to administracyjna ingerencja w rynek. W listopadzie KE zaproponowała, by w latach 2013-2015 zmniejszyć liczbę sprzedawanych pozwoleń na emisję CO2 na unijnym rynku ETS o 900 mln pozwoleń, by o tyle samo zwiększyć ją w kolejnych latach do 2020 r. Jest to tzw. backloading.

"Polska według średnich wyliczeń może stracić nawet miliard euro w okresie między 2013 a 2020 r. (na propozycji KE - PAP)" - powiedział minister Korolec polskim dziennikarzom w przerwie poniedziałkowego spotkania w Brukseli. "Budżety państw na 2013 r. są już przyjęte, w związku z tym nie wyobrażam sobie, w jaki sposób można byłoby je uszczuplić. Państwa nie będą miały nawet możliwości skorygowania tych budżetów i też nie widzę zasadności takiego ruchu" - dodał. Wskazał jednak, że już mówi się "na korytarzach", że prezydencja cypryjska prawdopodobnie wystąpi z jakąś propozycją naprawienia tego braku propozycji Komisji.

Cypryjska prezydencja dobiega końca w tym roku, czasu jest więc mało.

Korolec wyjaśnił, że propozycja KE w obecnym kształcie może spowodować, że ucierpią "państwa naszego regionu, które mają przywilej darmowych uprawnień dla sektora elektroenergetycznego". Podkreślił, że propozycja ta budzi jego "absolutny sprzeciw" także dlatego, że wpływa na mechanizm rynkowy obniżania emisji CO2. "(Wyrażam - PAP) absolutny sprzeciw przeciwko mechanizmowi administracyjnej ingerencji w proces aukcyjny, który został uchwalony w 2008 r. w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego" - podkreślił. Ocenił, że to "zmienianie reguł w trakcie gry".


Minister poinformował, że Parlament Europejski będzie nad propozycją KE dyskutował w marcu br., a przedtem swoje stanowisko określą ministrowie.

"Polska ma obawy, bo wiele pozwoleń jest udzielanych jej sektorowi energetycznemu (...) i pewne przychody w budżecie będą utracone w związku z backloadingiem, ale muszę powiedzieć, że dużo więcej krajów popiera propozycję Komisji niż jest przeciwko" - powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu cypryjski minister ds. rolnictwa i środowiska Sofoclis Aletraris. Z kolei komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard podkreśliła, że "nie można jednocześnie rozdawać pozwoleń za darmo (...) i gdy się na to zdecyduje, powiedzieć: a przy okazji to nie mam wielu przychodów ze sprzedaży".