"Łodź jest miastem specyficznym, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze ciepłowniczej i gazowej. Uchwała zakłada wprowadzenie dotacji na wymianę instalacji opartej na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci cieplnej. Mamy też bonus dla wspólnot mieszkaniowych, które przy okazji będą mogły przyłączyć się do ciepłej wody użytkowej" - podkreślił p.o. zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sylwester Kucharski.

Radni przyjęli projekt uchwały przygotowany przez prezydent Łodzi dotyczący zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza. Na jego realizację w tym roku zarezerwowano 3 mln zł - tyle samo miasto ma zamiar przeznaczać na ten cel przez kolejne dwa lata.

Na mocy uchwały wspólnoty lub właściciele budynków wielorodzinnych będą mogli uzyskać 50 tys. zł w formie dotacji celowej na wymianę instalacji grzewczych na nowe przyłącza. Szacunkowy koszt budowy samego węzła to 40-60 tys. zł, natomiast koszt przyłączenia c.o. w jednym lokalu wynosi ok. 2 tys. zł.

W przypadku budynków jednorodzinnych miasto będzie dotować budowę węzła cieplnego wraz z dokumentacją oraz koszty przyłączenia do sieci cieplnej - do 75 proc. kosztów, ale nie więcej niż 10 tys. zł. W miejscach, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, właściciele domów jednorodzinnych będą mogli uzyskać 75 proc. dofinansowania m.in. na przyłącze (jego koszt to 2,4 tys. zł) czy zakup kotła (maksymalnie 5 tys. zł).

Łódzcy rajcy uchwalili w środę jeszcze dwie uchwały dotyczące smogu. Jedna to stanowisko-apel do Sejmiku Województwa Łódzkiego o wprowadzenie na obszarze gminy Łodź ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Druga wyznacza kierunki działania dla prezydent Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę z niską emisją.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Według magistratu główną przyczyną zanieczyszczenia łódzkiego powietrza jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Łodzianie często palą w przestarzałych, nieekologicznych piecach węglem niskiej jakości lub śmieciami.

W ostatnich latach ponad 200 budynków w centrum Łodzi podłączono do miejskiej sieci cieplnej w ramach remontów w programie "Mia100 Kamienic". Jak podała wcześniej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, to równoznaczne z likwidacją ok. 4 tys. pieców. Do 2022 r. wszystkie miejskie budynki objęte rewitalizacją obszarową mają być podłączone do sieci. (PAP)