Projekt "Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce" ma służyć lepszemu zarządzaniu populacją tych zwierząt oraz umożliwić ich monitoring na obszarach Natura 2000.

Chodzi np. o dzierżawy łąk od prywatnych właścicieli w rejonie Puszczy Białowieskiej, ich koszenie, zbieranie siana, zakup paszy i dokarmianie żubrów zimą, ale także czyszczenie miejsc dokarmiania, budowę wodopojów i brogów, nadzór weterynaryjny oraz monitoring genetyczny - poinformowała w czwartek PAP prof. Wanda Olech ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wszystkie te działania mają kosztować 3,8 mln zł, z czego 3,3 mln zł ma być dotacją z tzw. funduszy norweskich. Wniosek został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Naukowcy i leśnicy chcą zdobyć pieniądze na realizacje tego celu w latach 2014 - 2016. Byłaby to niejako kontynuacja obecnie realizowanych tego typu działań w ramach projektu "Ochrona żubra in situ (w środowisku)".

Nowy projekt zakłada, że w województwie podlaskim oraz w części warmińsko-mazurskiego może być 5 populacji żubrów. Nowe stado miałoby powstać na terenie Nadleśnictwa Żednia. W Nadleśnictwie Supraśl miałaby natomiast powstać nowa zagroda pokazowa. Naukowcy chcą też przygotowywać teren i lokalną społeczność do ewentualnej obecności żubra w Puszczy Augustowskiej oraz zweryfikować możliwość wsiedlania żubrów w Puszczy Rominckiej.

Obecnie największe stado żubrów - liczące około 500 osobników bytuje w Puszczy Białowieskiej. Po około 100 osobników liczą też stada w Puszczy Knyszyńskiej i Boreckiej - podano w opisie projektu.

Naukowcy chcą też kontynuować od 2014 r. obserwacje żubrów przy pomocy telemetrii. Takie obserwacje są już prowadzone dzięki nadajnikom satelitarnym. Prowadzony ma być również monitoring genetyczny zwierząt.

Poprawa bazy pokarmowej żubrów ma przede wszystkim służyć temu, by zwierzęta chciały wędrować między puszczami. Zapewnienie im pożywienia łagodzi również konflikty z rolnikami - żubry wyrządzają wówczas mniej szkód na polach. (PAP)

kow/ je/