Jak wyjaśniono podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z szybu Św. Jakub, należącego do Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice, wraz z wydalanym z wyrobisk powietrzem wydostają się na powierzchnię związki odoroczynne, m.in. siarkowodór.

W marcu eksperci z Centrum Badań Jakości przez dwa tygodnie badali próbki powietrza pobrane wokół szybu. Zarejestrowano w nich śladowe ilości gazów, w tym węglowodory, związki siarko-organiczne i ziemne gazy ropopochodne. Wyniki badań wykazały, że żadna z tych substancji nie przekracza jednak dopuszczalnych norm.

"Nie ma przekroczeń, co z pewnością powinno uspokoić mieszkańców. Oczywiście wciąż będziemy prowadzić monitoring, by oszacować wpływ szybu na środowisko w dłuższym czasie i porównać je z wytycznymi ministerialnymi dotyczącymi cyklu rocznego" - powiedziała Dorota Trudzińska z lubińskiego Centrum Badań Jakości.

Wśród wszystkich zidentyfikowanych związków chemicznych największym problemem ze względu na zapach jest siarkowodór, dlatego kopalnia szuka sposobu na likwidację jego źródła. "Próbujemy wprowadzania do powietrza odpowiednich środków rozpylających, filtrowania węglem aktywnym i ozonowania" - tłumaczył dyrektor ds. utrzymania ruchu w ZG Polkowice-Sieroszowice Andrzej Dymalski.

W kopalni powstaje instalacja do redukcji gazów przy użyciu filtrów z węglem aktywnym, wdrożono również system zabezpieczania pracowników. Szczelnie tamowane są m.in. przestrzenie, z których wydziela się gaz, wydzielono takie wyrobiska po to, aby załoga nie zetknęła się z siarkowodorem. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są też w specjalne maski i okulary.

"Nasi lekarze pod kierunkiem profesorów z wrocławskiej Akademii Medycznej opracowują szczegółowy program badań dla górników, a także dla mieszkańców, którzy chcieliby zweryfikować swój stan zdrowia" - podkreślił prezes Miedziowego Centrum Zdrowia Edward Schmidt.

Na konsultacje lekarskie mieszkańcy okolic szybu Św. Jakub mogą się zgłaszać do poradni monitoringu środowiskowego w przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia w Głogowie przy ul. Sportowej oraz w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej.(PAP)

mic/ mki/