O tym, jak przygotowywać i wdrażać Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej mówiono w środę podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Płocku z inicjatywy tamtejszego CIFAL, afiliowanego ośrodka szkoleniowego ONZ. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty.

"Celem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest takie podzielenie intensywności ruchu w miastach, by nie dominowały samochody osobowe. Efektem ma być likwidowanie zatorów komunikacyjnych i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, czyli czystsze środowisko i zdrowie wszystkich mieszkańców miasta" – powiedział PAP prezes CIFAL Krzysztof Buczkowski. Wśród możliwych działań wymienił m.in. inwestycje w infrastrukturę służącą rowerzystom i tworzenie atrakcyjnego dla pasażerów systemu transportu zbiorowego.

CIFAL Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego działa jako spółka, której właścicielem jest miasto Płock. To jeden z 9 na świecie ośrodków szkoleniowych dla władz lokalnych, działający we współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR). To także polski lider projektu ENDURANCE, który zgodnie z wytycznymi KE, realizowany jest przez 25 krajów UE oraz Norwegię. Ma on merytorycznie wspierać miasta przy opracowaniu i wdrażaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej poprzez wymianę doświadczeń, umożliwiającą dostęp do najlepszych praktyk w poszczególnych krajach.

„Zadaniem CIFAL jest zachęcanie polskich samorządów do przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Obecnie są wytyczne Komisji Europejskiej. Po nich pojawią się regulacje. Należy się spodziewać, że za trzy, cztery lata, po okresie promowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Komisja Europejska określi je jako wymóg i samorządy będą musiały mieć takie dokumenty” – podkreślił Buczkowski. Dodał, że w Płocku założenia takiego kompleksowego planu powstaną w ciągu pół roku.

Wim Billet, koordynator kampanii na rzecz zarządzania mobilnością w belgijskiej Flandrii powiedział, że większość tamtejszych miast oraz gmin posiada i wdraża Plany Zrównoważonej Mobilności albo właśnie je opracowuje. „Rząd Flandrii wspiera te lokalne inicjatywy. Działają organy konsultacyjne i komisje, także na poziomie regionalnym, które doradzają co i w jaki sposób robić. Okresowo istniejące plany są analizowane, by określić czy i w jakim zakresie potrzebna jest ich aktualizacja” – dodał Billet. Przyznał, że flandryjskie samorządy korzystają z dotacji rządowych na opracowanie planów zrównoważonej mobilności. Jak zaznaczył, istotne są konsultacje z mieszkańcami, dotyczące szczegółowych rozwiązań zapisanych w poszczególnych planach.

Tim Durant z Ruprecht Consult w niemieckiej Kolonii, partnera projektu ENDURANCE przypomniał, że główne cele zrównoważonej mobilności miejskiej, które mają odzwierciedlenie w wytycznych KE, dotyczą ograniczania zanieczyszczania powietrza i emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie dając możliwość mieszkańcom miast możliwość wyboru środków transportu. Jak zauważył, według opracowań UE celem do 2050 r. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 60 proc. oraz poprawa infrastruktury transportowej. „Dlatego kraje UE muszą poczynić działania, by sprostać tym wytycznym, także na poziomie lokalnym” – dodał Durant.

Jak powstaje plan zrównoważonej mobilności mówił Piotr Majewski z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Według niego, prace nad stworzeniem tam planu podjęto w 2009 r. Obecnie jest on wprowadzany w ramach unijnego projektu Civitas Dyn@mo realizowanego m.in. wraz z Akwizgranem (Niemicy) i Palma de Mallorka (Hiszpania), jako partnerami. To projekt obejmujący m.in. wprowadzanie nowych technologii związanych z ekologicznym transportem, a także stref pieszych. Wprowadzane są np. innowacyjne trolejbusy zasilane poza siecią trakcyjną bateriami.

W konferencji „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - korzyści dla samorządu” uczestniczyli przedstawiciele 10 polskich miast, w tym także organizacji pozarządowych, m.in. z Warszawy, Łodzi, Elbląga i Włocławka. (PAP)