"W ramach tej inwestycji będą wykonane umocnienia brzegów kanału, głównie szczelną ścianką stalową. Będzie ona obetonowana i obłożona kostką granitową" - powiedział PAP pełnomocnik starosty ds. realizacji projektu Krzysztof Roman.

Prace obejmą brzeg rzeki na odcinku 1,3 km, od mostu przy ul. Raciborskiego do kładki w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

Jak podkreślił starosta gdański Stefan Skonieczny, remont Kanału Raduni to największy projekt infrastrukturalny w historii powiatu.

Specyfiką II etapu przebudowy Kanału Raduni jest to, że będzie on przeprowadzony w centrum Pruszcza Gd. Pierwsza część tej inwestycji, zakończona w lipcu 2014 r. była bowiem przeprowadzona na terenie praktycznie niezabudowanym, na odcinku 1,7 km, od Gdańska do granic Pruszcza Gdańskiego.

Przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych na zlecenie ich wykonawcy - firmy Skanska - ankieterzy dokumentują stan nieruchomości przylegających do terenu budowy. Może to być później podstawą dochodzenia ewentualnych odszkodowań, gdyby w trakcie prac doszło do jakichkolwiek szkód. Inwentaryzacją taką objęto ok. 30 budynków.

Aby zminimalizować uszkodzenia pobliskich budynków przez wibracje i drgania, ścianki stalowe w brzegu Kanału Raduni na niektórych odcinkach będą umieszczane poprzez wciskanie, a nie metodą udarową.

Szczególna ostrożność podczas prac przy przebudowie Kanału Raduni będzie musiała być zachowana przy gotyckim kościele Podwyższenia Krzyża Św.

"W najbliższym sąsiedztwie rzeki stoi ceglany mur przykościelny. Już dziś jest on dość pochylony i trudno mieć pewność, że uda się go zachować, nawet gdyby roboty były przeprowadzone z wyjątkową ostrożnością. Jeśli nie uda się go uratować, będzie odbudowany" - zapewnił Roman.

Koszt II etapu przebudowy Kanału Raduni w Pruszczu Gd. to 18,3 mln zł. Pierwsza część tej inwestycji kosztowała 15,6 mln zł. W obu przypadkach, projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w wysokości 85 proc. (PAP)