Szefowie resortów w podpisanym oświadczeniu podkreślili, że wyznaczane przez UE cele emisyjne muszą być wyznaczane "realistycznie" i "w sposób technologicznie neutralny".

Polskę reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej Marcin Korolec.

"Ustaliliśmy m.in. elementy wspólnego stanowiska na najbliższą Radę Europejską. Zgodziliśmy się, że konieczna jest redukcja CO2, jednak zarówno polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jak i porozumienie globalne powinny uwzględniać specyfikę i możliwości poszczególnych gospodarek" – powiedział, cytowany w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych resortu.

"Państwa powinny mieć możliwość elastycznego dobierania instrumentów dla spełnienia celu głównego, czyli redukcji CO2, dbając jednocześnie o zachowanie konkurencyjności gospodarek i stabilność cen energii" - podkreślił Korolec.

Uczestnicy dwudniowego spotkania w stolicy Słowacji rozmawiali też o globalnym porozumieniu klimatycznym, w tym przygotowaniach do konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP20 w Limie (Peru) i COP21 w Paryżu. Omówili wyniki wrześniowego Szczytu Klimatycznego ONZ.

Wśród innych tematów poruszonych podczas spotkania znalazły się kwestie dotyczące unijnych pakietów w sprawie Polityki Czystego Powietrza oraz odpadów.

Unia Europejska w czasie październikowego szczytu ma przyjąć założenia unijnej polityki klimatycznej do 2030 roku. Proponuje się stopniowe obniżenie zużycia energii o 30 proc. i emisji gazów cieplarnianych o 40 proc.(PAP)