Rzecznik ministerstwa Paweł Mikusek potwierdził tę informację. Dodał, że wiceminister sam złożył prośbę o dymisję, ale nie powiedział, z jakiego powodu Zaleski zrezygnował z funkcji.

Janusz Zaleski pełnił funkcję wiceministra środowiska od grudnia 2007 roku, a Głównego Konserwatora Przyrody - od kwietnia 2009 roku.

Jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW i SGPiS - obecnie SGH. W latach 1980-1990 był kolejno adiunktem, nadleśniczym terenowym i zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Dwukoły. Od 1990 do 2001 roku był nadleśniczym Nadleśnictwa Orneta, a od 2001 do 2006 roku zastępcą dyrektora generalnego Lasów Państwowych. W latach 2006-2007 był dyrektorem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. (PAP)