Jak poinformował w środę Maciej Dutkiewicz z Centrum Realizacji Inwestycji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oferta firmy NDI była najkorzystniejszą z dziewięciu, jakie złożono w przetargu na rewitalizację odcinka linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork pomiędzy Chełmżą a Grudziądzem (woj. kujawsko-pomorskie). NDI zaproponowało wykonanie projektu i jego realizację za 93,8 mln zł, czyli o około 31 mln zł mniej, niż najdroższa z ofert złożonych w przetargu.

Głównym celem zaplanowanych prac jest zwiększenie prędkości pociągów na rewitalizowanym odcinku z 50 km/h do 80-100 km/h i likwidacja ograniczeń prędkości. Czas przejazdu skróci się dzięki temu o ok. 20 minut (z 60 do 40 minut).

Wykonane prace przyczynią się także do zwiększenia przepustowości linii, co umożliwi przewoźnikom uruchomienie dodatkowych pociągów. Efektem prac ma być również poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, m.in. na przejazdach kolejowych.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. przebudowa linii kolejowej na łącznej długości ponad 40 km, przebudowa 38 przejazdów oraz dziesięciu peronów, a także remont, wymiana lub likwidację 56 przepustów. Na trasie zostaną zamontowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a na przejazdach kolejowych pojawią się tzw. półrogatki.

Na wszystkich stacjach modernizowanego odcinka zostaną wymienione urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia telekomunikacyjne oraz linie zasilające, oświetlenie i elektryczne ogrzewanie rozjazdów.

Linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni–Malbork na odcinku Chełmża–Grudziądz leży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i przebiega przez cztery powiaty. Całkowita długość odcinka wynosi 38,7 km.

Realizacja inwestycji jest przewidywana w latach 2012–2014 przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko–Pomorskiego w wysokości 83 proc. kosztów kwalifikowanych (koszty netto), co daje kwotę prawie 80 mln zł netto. Całkowity koszt inwestycji wstępnie szacowano na 117,8 mln zł. brutto. (PAP)

olz/ je/