Rzecznik Prasowy Wojewody Pomorskiego Małgorzata Sworobowicz poinformowała w komunikacie, że nabór wniosków, w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

„W ogłoszonym naborze ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie” – czytamy. O dotacje mogą się ubiegać tylko gminy umieszczone w wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyzna dotacje (do 100 proc. kosztów kwalifikowanych) na odtwarzanie: publicznych terenów zieleni oraz alej drzew, zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, małej infrastruktury turystycznej (m.in. na udrożnienie i naprawę szlaków pieszych i rowerowych) na obszarach cennych przyrodniczo oraz na odtwarzanie cennych siedlisk zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać samorządy, właściciele, zarządcy zabytkowych parków i ogrodów oraz parki narodowe i parki krajobrazowe.

Uczelnie i jednostki naukowe mogą ubiegać się też o dotacje na podjęcie niezbędnych działań na powierzchniach badawczych oraz odtworzenie urządzeń i aparatury badawczej. Natomiast nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

Poinformowano, że nabór wniosków rozpoczyna się we wtorek i potrwa do 30 marca 2018 r. lub do wyczerpania 20 mln zł alokacji.

W pierwszej połowie sierpnia przez Polskę przeszły nawałnice, w których wyniku zginęło sześć osób i powstały liczne zniszczenia. Powołując się na dane przedstawione przez wojewodów, premier Beata Szydło w miniony piątek poinformowała, że szacunkowe straty w budynkach, "przede wszystkim gospodarczych i mieszkalnych", wynoszą: ok. 200 mln zł w województwie kujawsko-pomorskim, 27 mln w pomorskim i 38 mln w wielkopolskim. (PAP)

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł