Stypendia zagraniczne umożliwią wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Stypendyści tej edycji konkursu FNP staże odbędą m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Barcelonie, Cambridge i w Wiedniu.
 
Średnia wysokość stypendiów wynosi 3,5 tys. euro miesięcznie. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.
 
Do konkursu w ostatniej edycji programu zgłoszono 138 wniosków. Po weryfikacji formalnej zgłoszenia zakwalifikowane do drugiego etapu były oceniane przez niezależnych recenzentów zewnętrznych. Na spotkanie z panelem recenzenckim, stanowiące trzeci etap konkursu, zaproszono 21 kandydatów.
 
O stypendium mogli się ubiegać naukowcy, którzy stopień doktora mają nie więcej niż 4 lata i jest to ostatni konkurs w programie KOLUMB. Fundacja nie przewiduje dalszych naborów
 
Lista stypendystów znajduje się na stronie.
 
PAP - Nauka w Polsce