W środę w resorcie nauki odbył się tweetup - spotkanie użytkowników Twittera na żywo - przeznaczony zwłaszcza dla dziennikarzy i internetowych liderów opinii specjalizujących się w tematyce nauki i szkolnictwa wyższego.
Podczas spotkania minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił o priorytetach jego resortu. Będą nimi innowacyjność i związki między nauką a gospodarką, a także szkolnictwo wyższe - chodzi m.in. o jego odbiurokratyzowanie.

"Bardzo szybko - od najbliższego roku akademickiego - przeprowadzimy szereg chirurgicznych cięć, które uwolnią polskie uczelnie, studentów, wykładowców, uczonych, od kajdan biurokratycznych" - zaznaczył minister. Zapowiedział, że wkrótce będą przedstawione do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. "To są dwie największe biurokratyczne (...) bariery, które utrudniają życie środowisku akademickiemu" - skomentował.

Zaznaczył jednak, że ważniejsze niż te szybkie zmiany będzie opracowanie całkiem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jak przyznał, przepisy w niektórych miejscach dotychczasowej - nowelizowanej wielokrotnie - ustawy są tak nieczytelne, że nawet urzędnicy z ministerstwa czasem gubili się w ich interpretacji.

"Potrzebna jest nowa ustawa, która będzie nowoczesna, zwięzła, precyzyjna, a przede wszystkim zaakceptowana przez środowisko i wydyskutowana" - uznał.

Zaznaczył, że tryb pracy nad tą ustawą będzie nietypowy. Ministerstwo przygotuje pewne wytyczne dla ustawy i ogłosi konkurs na zespoły akademickie, które pracować będą nad ustawą. W konkursie granty dostać mają trzy zespoły, które równolegle prowadzić będą prace nad konkurencyjnymi projektami ustaw. Pracom nad ustawą towarzyszyć ma szeroka środowiskowa dyskusja.

Dowiedz się więcej z książki
Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Gowin powołał się na podobny pomysł na reformy zrealizowany w Danii w latach 90. "Rządy się zmieniają, a strategia rozwoju Danii jest ta sama. Duńczycy idą w jednym kierunku i dzięki temu idą szybciej" - podkreślił.

Wyraził nadzieję, że w tworzeniu ustawy wezmą udział także młodzi przedstawiciele środowiska naukowego. "Chodzi o to, by nowa ustawa napisana była przez tych, których kariera zawodowa będzie się rozwijać pod rządami tej nowej ustawy" - zaznaczył.

"Chcielibyśmy, by drogowskazem nowej ustawy była zasada autonomii uczelni - żeby nowa ustawa nie tylko powstała oddolnie, ale by dawała środowisku akademickiemu jak największą wolność. Bo prawda rozwija się tylko tam, gdzie jest wolność" - zaznaczył. (PAP)