Projekt "Uczelnia Liderów" współorganizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Do trzeciej edycji programu zgłosiło się ponad 90 szkół wyższych z całej Polski, w tym 40 uczelni publicznych.
 
Komisja oceniająca kandydatury przyznała łącznie 49 certyfikatów, które wręczono w czterech kategoriach. Siedem certyfikatów przyznano w kategorii „publiczne uczelnie akademickie”. „Państwowe wyższe szkoły zawodowe” otrzymały 14 certyfikatów. Najwięcej, bo aż 25 certyfikatów, otrzymały „uczelnie niepubliczne magisterskie”. W kategorii „uczelnie niepubliczne licencjackie” przyznano trzy certyfikaty.
 
Po raz pierwszy w historii programu kapituła wręczyła nagrody specjalne - srebrne certyfikaty i statuetki "Uczelnia Liderów". Otrzymało je aż 26 uczelni, które po raz trzeci pomyślnie przeszły procedurę akredytacyjną, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem od I edycji projektu.
 
W tym roku przyznano także 14 statuetek „Primus”, honorując w ten sposób uczelnie najlepsze, podejmujące najskuteczniejsze działania w dziedzinie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 
Poza tym Fundacja wyróżniła rektorów uczelni, które wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Otrzymali oni nagrodę specjalną - statuetkę „Aurea Praxis”. W zakończonej edycji programu wręczono ją siedmiu rektorom.
 
O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Przewodniczy jej prof. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 
Szczegółowa lista nagrodzonych uczelni jest dostępna na stronie internetowej