ZUS przekazał CBA wszystkie dokumenty związane z postępowaniem. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa jednego z uczestników wymienionego przetargu, który zaskarżył wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oddalający co do zasady odwołania uczestników postępowania. Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 10 grudnia.

CBA sprawdza przetarg na dostawę drukarek do ZUS >>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest poszkodowanym podmiotem w prowadzonej sprawie dotyczącej postępowania przetargowego mającego na celu dostarczenie drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla ZUS. W ocenie Zakładu działania niektórych podmiotów rynkowych naruszają interes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Realizacja wszystkich zadań ustawowych odbywa się bez zakłóceń.

Źródło: ZUS